Download AMI drivers

Trong trang này, bạn có thể tìm được bất cứ driver cho bất kỳ thiết bị AMI nào. Chọn thiết bị của bạn, thông qua danh sách các thiêt bị AMI.

Các loại thiết bị AMI:

Các AMI driver phổ biến: